Shpallet i pavlefshëm Ligji për Pagat

Gjykata Kushtetuese e ka shpallur të pavlefshëm Ligjin për Pagat në sektorin publik, duke e pranuar kërkesën e Avokatit të Popullit pas ankesave të disa sindikatave. Pas dy pezullimeve, Gjykata ka vendosur që ky ligj në tërësi nuk është në … Continue reading Shpallet i pavlefshëm Ligji për Pagat