E në kuadër të inspektimeve për respektim të këtyre masave Policia e Kosovës nuk po kursen ata që po i shkelin vendimet e Qeverisë.

Vetëm brenda 24 orëve të fundit, policia ka shqiptuar 2223 gjoba në bazë të Ligjit COVID-19.

Prej 30 gushtit kur edhe kanë hyrë në fuqi masat e reja antiCOVID, e deri më sot nga Policia e Kosovës janë shqiptuar 23 mijë e 063 gjoba.

Më 30 gusht u shqiptuan 728 gjoba, më 31 gusht ishin 2.479, 1 shtator-3.981 gjoba, 2 shtator-4.263, 3 shtator-4.237, 4 shtator-2.794, 5 shtator-2.358.

Në bazë të Ligjit COVID-19 kapitullit V për masat ndëshkimore, neni 24 thuhet se: “1. Personi juridik i cili nuk e respekton vendimin e Organit kompetent për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve në kohën e caktuar, dënohen me gjobë prej pesëqind (500) euro;

2. Drejtuesi i mjetit motorik i cili nuk e respekton vendimin e Organit Kompetent për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve sipas orarit të përcaktuar, dënohet me gjobë prej dyqind (200) euro.

3. Personi fizik i cili nuk e respekton Vendimin e Organit Kompetent për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve sipas orarit të caktuar, dënohet me gjobë prej dyqind (200) euro.

4. Personi juridik i cili nuk e zbaton vendimin e Organit Kompetent për krijimin e kushteve dhe mbajtjen e distancës së përcaktuar në hapësirat në të cilat janë përgjegjës dënohen me gjobë prej pesëqind (500) euro, ndërsa personi përgjegjës i personit juridik dënohet me gjobë prej dyqind (200) euro.

5. Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e maskës, dënohet me gjobë prej tridhjetepesë (35) euro.

6. Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e distancës fizike, dënohet me gjobë prej tridhjetepesë (35) euro”